ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ANNABIS ΚΎΠΡΟΣ

Golgi Pharmaceuticals Ltd 5 Niriidon str., 2045 Strovolos, Cyprus

Email: info@golgipharma.com,  info@annabishemp.com.cy
Τηλέφωνο:+357 22 329959

VAT: 10039045N

Η Annabis δημιούργησε ισχυρή υποδομή πωλήσεων με επίκεντρο τα φαρμακεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως.

 

ANNABIS ΚΎΠΡΟΣ

Central Office
Golgi Pharmaceuticals
Ltd 5 Niriidon str.,
2045 Strovolos,
Cyprus