PRIVACY POLICY

Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά και ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση της συμφωνίας που συνάπτει με τον αγοραστή, αλλά και για σκοπούς μάρκετινγκ του πωλητή (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ που εκτελούνται από κοινού με τους συμβατικούς εταίρους του πωλητή). Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα δημοσιευτούν ούτε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, εκτός σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποκάλυψή τους είναι απαραίτητη για τη διανομή και την πληρωμή των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί (όνομα, αριθμός λογαριασμού, διεύθυνση αποστολής) ή για συγκεκριμένους σκοπούς μάρκετινγκ. Κατά τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων, ο αγοραστής λειτουργεί χωρίς να βλάπτει τα δικαιώματα της οντότητας που αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και φροντίζει για την προστασία της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής του από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται ηθελημένα από τον αγοραστή για σκοπούς της παραγγελίας και εμπορίας, συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τον νόμο. Ο αγοραστής δίνει τη συγκατάθεσή του στον πωλητή να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται, για την εκτέλεση της εν λόγω συμφωνίας αγοράς και για σκοπούς μάρκετινγκ του πωλητή.

Οι όροι και προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμοι και τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται στη συγκατάθεση του αγοραστή περιγράφονται στη συνέχεια.

Οι πελάτες που υποβάλλουν μια παραγγελία στην ANNABIS s.r.o έχουν την υποχρέωση να παρέχουν το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή), με την οποία τα προσωπικά δεδομένα αυτά αποκαλύπτονται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της αξίωσης και σύμφωνα πάντα με τον νόμο.

Οι αγοραστές έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητούν διευκρινίσεις και να επισημαίνουν/διαγράφουν τα λάθη, καθώς και να ασκούν και άλλα δικαιώματα σχετικά με αυτά που προαναφέρθηκαν.

Κατά τη λήψη της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ANNABIS s.r.o. μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies για να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι χρήστες γνωρίζουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στις συσκευές τους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση των cookies είναι διαθέσιμοι εδώ. Οι χρήστες ενδέχεται να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies στις συσκευές τους, εκτελώντας για παράδειγμα τη λειτουργία ανώνυμης περιήγησης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η εγκληματικότητα και να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές, η ANNABIS s.r.o. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία που έχει θέσει ο αγοραστής από μια αποκλεισμένη διεύθυνση IP που φαίνεται ότι περιλαμβάνεται σε μια μαύρη λίστα. Οι αγοραστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την τοποθέτηση της παραγγελίας τους, ενδέχεται να επικοινωνήσουν με την ANNABIS s.r.o. συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεσμευόμαστε από τη σχετική νομοθεσία.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ANNABIS s.r.o. δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ιδιωτικά και εμπιστευτικά και ως τέτοια αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο και τους Όρους και Προϋποθέσεις της ANNABIS s.r.o.

Ποια δεδομένα συλλέγονται;

Ανάλογα με τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε μαζί σας, ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να μεταφέρουμε διαφορετικά είδη προσωπικών πληροφοριών για εσάς. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Στοιχεία Ταυτότητας, όπως όνομα και επίθετο. Μπορούμε επίσης, να συλλέξουμε την ημερομηνία γέννησής σας ή το φύλο σας, αλλά μόνο όταν επιλέξετε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες, για επισκόπηση ενός προϊόντος ή για τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.
 • Στοιχεία Πληρωμής, όπως πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες και άλλες πληροφορίες πληρωμής χρημάτων, σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ενεργοποιημένο στην ιστοσελίδα.
 • Στοιχεία Προφίλ Λογαριασμού Χρήστη, όπως όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, κωδικό πρόσβασης λογαριασμού και ιστορικό αγοράς/παραγγελίας.
 • Τεχνικές Πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP (“IP”), το λογισμικό και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού, εάν έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω ενός συνδέσμου από μια άλλη ιστοσελίδα, πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα από την οποία προέρχεται το αναγνωριστικό της συσκευής σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις υπηρεσίες.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικτυακή Δραστηριότητα, όπως πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω των cookies.
 • Πληροφορίες για σκοπούς Διαφήμισης και Μάρκετινγκ, όπως οι προτιμήσεις σας για λήψη προσφορών από εμάς και τους συνεργάτες μας, καθώς και φωτογραφίες που περιέχουν εικόνες από εσάς, που εσείς επιλέγετε να παρέχετε με αφορμή μια κλήρωση ή ένα διαγωνισμό.

Για σκοπούς εκτέλεσης μιας συναλλαγής με εσάς, πρέπει να λάβουμε το όνομά σας (πλήρες ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, αριθμό μητρώου εταιρείας και άτομο επικοινωνίας αντίστοιχα), υπογραφή, διεύθυνση (διεύθυνση τιμολογίου και ενδεχομένως ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, διατηρούμε αρχείο όλων των συναλλαγών που έχετε εκτελέσει μέχρι σήμερα μαζί μας. Εάν παραλάβετε μια παραγγελία που έχετε ήδη υποβάλει στο διαδίκτυο, επιλέξετε αξιόπιστα προϊόντα ή λάβετε ένα πιστωτικό σημείωμα από εμάς, ίσως σας ζητηθεί να προσκομίσετε το δελτίο αναγνώρισής σας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο), για να αποφύγετε ζημιές και πιθανές εγκληματικές δραστηριότητες. Εάν εσείς αρνηθείτε να παρουσιάσετε κάποιο από αυτά τα έγγραφα, μπορεί να σας αρνηθούμε την παραλαβή των προϊόντων ή την επιστροφή του οφειλομένου ποσού.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα;

Για να πραγματοποιήσουμε μια συναλλαγή μαζί σας και να παραδώσουμε τα προϊόντα στην προκαθορισμένη τοποθεσία, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να λάβουμε τα προαναφερθέντα στοιχεία που δώσατε κατά την εγγραφή σας, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Δεδομένου ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύπτονται για σκοπούς εκτέλεσης μιας επιχειρηματικής συναλλαγής μαζί σας, δεν απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτό.

Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διάρκεια των πελατειακών σχέσεων μας και επιπρόσθετα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορούμε να τρέχουμε τακτικές ρουτίνες διαγραφής, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον καθεστώς παραγραφής αν απαιτείται βάσει της υποχρεωτικής ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνιακά μηνύματα για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να σας αποστέλλουμε αυτές τα μηνύματα μετά το τέλος των πελατειακών μας σχέσεων ή μετά τη συλλογή τους, αν είστε υποψήφιος πελάτης.

Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας: Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, γιατί τα χρησιμοποιούμε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε και με ποιον τα μοιραζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν αντίγραφο αυτού που έχουμε.
 • Δικαίωμα για κοινή χρήση των πληροφοριών σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων για προσωπική σας χρήση, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης με άλλες οντότητες.
 • Δικαίωμα αποκατάστασης των στοιχείων σας: Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς που είναι ανακριβείς, παραπλανητικές ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε αυτές τις πληροφορίες στα αρχεία μας.
 • Δικαίωμα κατάργησης των στοιχείων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να καταργήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από τα αρχεία μας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των στοιχείων σας: Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης: Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο  info@annabismedical.com
 • Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ή χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας σας.